Školní kuchyně nabízí obědy pro veřejnost. Cena je 59,- Kč. Jídlo bude dáváno do jídlonosičů strávníka. Obědy objednávejte na telefonním čísle: 381.272.135, nebo na e-mailu [email protected], vždy alespoň 1 den předem. Čas pro vyzvednutí oběda je: 11.30 – 11.45 hodin