Dost pravděpodobně nevystoupíš na prknech, které znamenají svět, ale něco se o sobě dozvíš, i o ostatních dětech ve skupině. Otevírá se ti možnost si uvolněně hrát (bez tlaku na výkon) a u toho se i něco o sobě dozvědět.

Zaměříme se na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce skrze dramatické hry a prvky.

„V dramatických hrách dostávají děti příležitost zažít situace, se kterými se mohou v životě skutečně setkat a které si tak mohou předem prozkoumat a připravit se na ně, s možností děj ve hře znovu opakovat, vyzkoušet různé možnosti řešení a vybrat z nich to nejlepší. Mají možnost vyzkoušet si i roli někoho jiného a podívat se na problém jeho očima. To jim dovoluje zažít a pochopit množství lidských citů, myšlenek a názorů, hledat skutečné motivy jednání, naučit se v nich orientovat a odpovědně se rozhodovat. Dramatická výchova pomáhá utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce. Nepominutelný je její rozměr etický. Staví na vlastní zkušenosti a prožitku, proto je její účinek hluboký a trvalý.“ (Návrh učebních osnov obecné školy, Portál, Praha 1993)

Kurz dramatické výchovy v druhém pololetí 2022_2023 zrušen pro rodinné důvody lektorky. Těšíme se v novém školním roce.