Milí návštěvníci,

tato stránka se věnuje základním principům naší školy, kterými se řídíme a vědomě se je snažíme předat našim žákům. Další část stránky tvoří slovníček pojmů, kde se můžete dozvědět více o metodách, kterých využíváme.

Základní principy naší školy jsou

 • Vzájemný respekt žáků, učitelů a všech zaměstnanců
 • Otevřenost
 • Smysluplnost a propojenost učiva
 • Svoboda a zodpovědnost
 • Samostatnost a nezávislost
 • Pohyb v učení
 • Radost z objevování
 • Společná i samostatná práce
 • Učení venku
 • Řád
 • Partnerský přístup
 • Ticho, pokoj, mír
 • Připravené prostředí, která je schopné improvizace
 • Práce na soustředění žáka
 • Lidství

Nejsme Montessori škola, ale všichni naši učitelé i asistenti mají s tímto způsobem výuky zkušenosti. Využíváme bohatství, které vytvořila Maria Montessori během 50 let svého pedagogického působení.  
Další velmi kvalitní a dobrou metodou pro výuku českého jazyka, kterou využíváme při výuce je Sfumato – splývavé čtení. Tutu techniku vymyslela paní PaedDr. Mária Navrátilová. Při výuce také využíváme metody prof. Milana Hejného.

Slovníček pojmů

Hejného metoda

Pomůcky ve výuce

Rámcový vzdělávací plán

Sfumato – metoda splývavého čtení

Školní osnovy – Osnovy už od roku 2005 právně neexistují. Učitelé by se měli řídit dvěma programy, a to je Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program.