Nahlédnutí do individuálních i skupinových školních prací žáků nejen ve výtvarné výchově a pracovních činnostech.