Program Mrkev
Česká ornitologická společnost
Les ve škole

ČESKÁ ORNITOLOGICKÁ SPOLEČNOST usiluje o svět, kde žijí lidé a ptáci v harmonii, kde lidé s pokorou obdivují přírodu, snaží se jí porozumět a využívají ji udržitelně pro sebe, pro ptáky i pro ostatní organismy.

Česká společnost ornitologická zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek a svou činností k tomu motivuje i širokou veřejnost. ČSO prosazuje ochranu přírody založenou na vědeckých poznatcích a pomáhá rozvoji ornitologie i ochrany ptáků bez ohledu na politické hranice.


MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno téměř 700 základních a středních škol ze všech krajů ČR

Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.


Mezinárodní program les ve škole je program pro učitele, který obsahuje výukové plány, semináře, konzultace a ověřené tipy, jak úspěšně zařadit výuku o přírodě v přírodě. Usilujeme o to, aby se více dětí učilo venku, ve svém přirozeném prostředí pomocí pozorování a prožitků.

Mezinárodní výukový program o lese probíhá už ve 28 zemích světa. V České republice se do programu Les ve škole zapojilo už více než 400 základních škol přírodovědných kroužků nebo družin.