Matematika v lese 1. ročník.
Mezipředmětové vztahy:
M – porovnávání, Svět kolem nás – les, druhy stromů, poznávání podle listů, kůry, plodů, pupenů,
Čj – co slyšíme na začátku a na konci slova, vytleskání slabik apod.