Otevřená mateřská škola v Nadějkově je součást sítě středisek Pavučina, poskytující dětem ekologickou výchovu. Využíváme program MRKVIČKA, který obsahuje metodiku a realizaci komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy. Je to dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno přes 900 mateřských škol ze všech krajů ČR.

„Díky Pavučině jsme si uvědomili, jak je naše role průvodců v oblasti ekologie důležitá. U většiny rodin našich dětí pozitivně ovlivňuje způsob myšlení ve vztahu k přírodě, k lidským hodnotám a životnímu prostředí…“Hana Kratochvílová, ředitelka MŠ Pastelky, Brno