Školní dílna

Rukodělný kroužek Tesařík děti učí práci se dřevem a s nástroji k tomu určenými.  Budeme poznávat stromy, dřevo, materiály, nástroje. Naučíme se obrábět dřevo, brousit, vytvářet spoje, lepit, a další.

Kroužek vede Bc. Ján Krajč.