Základní škola a Mateřská škola Nadějkov, okres Tábor

Škola

Pivovarská 141
398 52  Nadějkov

IČ: 710 107 26

Telefon: 381 272 135
e-mail:  [email protected]
Facebook: Nadějkovská malotřídka
ID datové schránky: kbtmdvd
číslo účtu: 704 519 329/0800

Základní škola
381 272 135
[email protected]


Mgr. Jana Průšová

– ředitelka, třídní učitelka 1.a 2. ročníku
739 285 056
[email protected]

Mgr. Jitka Krajčová
– zástupkyně ředitelky, třídní učitelka 3.,4. a 5. ročníku
[email protected]


Vanda Pincová
– učitelka VV a PČ
[email protected]

Ing. Alena Bendová
– učitelka AJ
[email protected]

Bc. Alice Kotalíková
– učitelka HV, asist. pedagoga, družina
[email protected]


 

Družina
739 234 509
[email protected]

Kateřina Mikešová
– asist. pedagoga, logopedický preventista, vychovatelka ŠD
[email protected]

MgA. Ivana Rynešová
– vychovatelka ŠD
[email protected]

 


Bc. Ján Krajč

– vedoucí školní dílny, vychovatel ŠD, učitel TV a VT
webové stránky školy, Hlásek Nadějkova
[email protected]


 

Mateřská škola
731 486 246
[email protected]


Milena Mikotová
– vedoucí učitelka MŠ
[email protected]

Anna Mušinská
– zastupující učitelka MŠ (za dlouhodobou nemoc)
[email protected]

Monika Saksunová
– asistent pedagoga
[email protected]

Provoz
Hana Dvořáková
– hospodářka, účetní, pokladní, vedoucí školní stravovny
381 272 135
[email protected]
Ing. Zdeněk Černý

– školník
[email protected]

Milena Hrušková
– vedoucí kuchařka
381 272 135

Lucie Laláková
– kuchařka, úklid školy

Helena Kotalíková
– školnice, úklid MŠ
[email protected]

Share this Page