Čtenářský kroužek je zájmový kroužek pro malé nadšené knihomoly. Podporuje radost ze čtení a představuje jim četbu jako dobrodružnou radostnou činnost.

Cílem kroužku je zábavnou formou přivést děti k četbě, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, seznamovat je s činností knihovny. Děti se během roku učí rozvíjet slovní zásobu formou slovních her, kvízů, tajenek, doplňovaček, křížovek týkajících se všeobecných znalostí, hlavně z literatury. Seznamují se se spisovateli, ilustrátory, novými knihami. Učí se pracovat s webovým katalogem knihovny, vyhledávat v něm a orientovat se v knihovně.

Kroužek vede knihovnice Petra Macháčková
ve čtvrtek 13:30-14:15 od 5.10.2023