Školní kuchyně nabízí obědy pro veřejnost. Cena je 59,- Kč. Jídlo bude dáváno do jídlonosičů strávníka. Obědy objednávejte na telefonním čísle: 381.272.135, nebo na e-mailu [email protected], vždy alespoň 1 den předem. Čas pro vyzvednutí oběda je: 11.15 – 11.25 hodin. Vstup z budovy MŠ – prostřední vchod – KUCHYNĚ.

Informace pro rodiče platné od 1.3. 2022.

Obědy bude možné odhlásit do 13 hod předchozího dne na e-mail [email protected] nebo SMS do 15 hod předchozího dne na mobil školní družiny 739.234.509.
Pouze v pondělí lze zaslat SMS PRO ODHLÁŠENÍ PONDĚLNÍ STRAVY do 7.00 hod NA MOBIL ŠD.

Při nečekané absenci si prosím vyzvedněte oběd v čase pro cizí strávníky, mezi 11.15 – 11.25, vstup z budovy MŠ – prostřední vchod – KUCHYNĚ.

Zvýšení cen obědů:

Z důvodu rostoucích cen surovin jsme museli od března 2022 zvýšit cenu obědů z původních 25,- Kč na 26,- Kč za oběd žáka 1.stupně ZŠ. Rodiče hradí pouze suroviny. Mzdy hradíme z příspěvku ze státního rozpočtu, energie a vodu z příspěvku z obecního rozpočtu.