Školní kuchyně nabízí obědy pro veřejnost. Cena je 90,- Kč. Jídlo bude dáváno do jídlonosičů strávníka. Obědy objednávejte na telefonním čísle: 381.272.135 nebo 724.422.380, případně na e-mailu [email protected], vždy alespoň 1 den předem. Čas pro vyzvednutí oběda je: 11.00 – 11.25 hodin. Vstup z budovy MŠ – prostřední vchod – KUCHYNĚ.

Informace pro rodiče MŠ platné od 1.12.2023

Odhlašování obědů dětí z MŠ je možné vždy do 13h předcházejícího dne formou SMS na telefonním čísle 731.486.246. Pouze v pondělí je možné děti odhlásit do 7h, pokud je dítě omluveno později, je mu tento den strava účtována. Nárok na vyzvednutí stravy je pouze v první den nemoci. Čas pro vyzvednutí oběda je: 11.00 – 11.25 hodin. Vstup z budovy MŠ – prostřední vchod – KUCHYNĚ.

Informace pro rodiče ZŠ platné od 1. 12. 2023

Obědy bude možné odhlásit do 13 hod předchozího dne na mobil 724.422.380 nebo na 381.272.135.
Pouze v pondělí lze ODHLÁSIT PONDĚLNÍ STRAVU do 7h.

Při nečekané absenci si prosím vyzvedněte oběd v čase pro cizí strávníky, mezi 11.00 – 11.35, vstup z budovy MŠ – prostřední vchod – KUCHYNĚ.

Ceny obědů pro žáky:

MŠ: do 6 let        přesnídávka 11,-    oběd 26,-     odpolední svačina 11,-   celkem 48,-

     děti 7 leté     přesnídávka  11,-    oběd 28,-     odpolední svačina 11,-   celkem 50,-

za 1. stupeň ZŠ – 33,-
     5.třída ZŠ    – 34,-