Družina, která se nebojí objevovat, tvořit a žasnout nad krásami tohoto světa.

Družina naší školy v Nadějkově je místem, kde dáváme přednost objevování světa a jeho krás pomocí přírody v heslu Jána Amose Komenského: “Škola hrou.” Poznáváme svět a jeho fungování hravou formou.

„Pro mě je lehčí učit se venku než ve škole, protože venku jenom neposloucháš… venku to můžeš udělat.“ – Žák