Zde si  můžete přečíst a stáhnout vnitřní řád družiny. Řídí se podle něho zaměstnanci družiny, rodiče i žáci navštěvující družinu.

Vnitřní řád školní družiny