Otevřená škola v Nadějkově vytváří pro děti celoroční program akcí (divadla, plavecký výcvik, tábor, čtení, oslavy svátků, …). Vzhledem k nejisté situaci s vývojem epidemiologické situace zatím nezasílám dlouhodobý plán akcí na celý rok.

Prosím sledujte aktuální informace.

Organizace školního roku 2021/2022 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích: