Otevřená škola v Nadějkově vytváří pro děti celoroční program akcí (divadla, plavecký výcvik, tábor, čtení, oslavy svátků, …).

Plavecký výcvik: Plavecký výcvik se v příštím školním roce 2022/2023 uskuteční od 18. do 23.6.2023.

25. 11. 2022 – adventní dílna – věncování 

12. 12. 2022 DON (ZŠ) 

21. 12. 2022 vánoční posezení s rodiči 

22. 12. 2022 – společná oslava s MŠ 

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 – vánoční prázdniny 

7. 1. 2023 Tříkrálová sbírka 

9. – 13. leden 2023 – Mikrogreens 

23. 1. 2023 DON (ZŠ + MŠ) 

6. 2. 2023 – Techmania Plzeň (ZŠ + MŠ) 

27. 2. 2023 – 5. 3. 2023 – jarní prázdniny 

28. 3. 2023 – den učitelů 

březen 2023 – Praha Národní muzeum (ZŠ ?+MŠ) 

jaro 2023 – program u nás MilKnih Staré pověsti 

5. 4. 2023 – jarní dílna 

21. duben 2023 – Den Země  

11. 5. 2023 den pro maminky 

31. 5. 2023 olympiáda (ZŠ, MŠ) 

8. 6. 2023 den s tatínky a dědečky 

18. – 23. 6. 2023 – Sušice  

29. 6. 2023 zahradní slavnost 

Prosím sledujte aktuální informace.

Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích: