Otevřená škola v Nadějkově vytváří pro děti celoroční program akcí (divadla, plavecký výcvik, tábor, čtení, oslavy svátků, …).

Plavecký výcvik: Plavecký výcvik se v tomto školním roce 2022/2023 uskuteční od 18.6. do 23.6.2023.


Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích: