Otevřená škola v Nadějkově vytváří pro děti celoroční program akcí (divadla, plavecký výcvik, tábor, čtení, oslavy svátků, …). Také v seznamu najdete termíny třídních schůzek a prázdnin.

Prosím sledujte aktuální informace. Covid-19 omezil skoro všechny akce v tomto roce.