Informace k výuce v týdnu od 23.-27.11.2020

Jan Krajč/ 20 listopadu, 2020/ Uncategorized

3.- 5. ročník  – zůstává v distanční výuce – rozvrh online výuky je beze změn – platí možnost individuálních konzultací žák-vyučující v čase 12.30 – 13.15 hod (návrh dne zašlu každému do sms)  1.-2. ročník – Prezenční výuka bez zpěvu a tělesné výchovy  Družina – Ranní družina obnovena od středy 25.11. do pátku 27.11. v čase 7.00-8.00 hod – Odpolední družina 12.00 – 15.00 hod.  Od 30.11.2020 by se pak měli vrátit všichni žáci prvního stupně do školy. Obnoven by pak byl i provoz družiny (ranní 6.45 – 7.45, odpolední 12.00 – 16.30, pátek 12.000-16.00). 

Aktuální informace k výuce od 18.11. do 20.11.2020

Jan Krajč/ 16 listopadu, 2020/ Aktuální informace

Vážení rodiče, ne všechny níže zaslané informace vyjadřují můj osobní názor. Jde o závazné pokyny Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se musí školy ve stavu nouze řídit a já jako ředitel je musím dodržovat a vymáhat. Pokud s některými opatřeními nesouhlasíte, obracejte se na své poslance a vládu ČR. Pokud bude stav nouze v pátek 20.11.2020 prodloužen, pak budou všechny pokyny povinně platit až do jeho ukončení. Pokud bude stav nouze ukončen, mění se v pouhá doporučení.  Ve středu 18.11.2020 se k prezenční výuce vracejí pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci

Read More

DOČASNÁ ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jan Krajč/ 13 listopadu, 2020/ Mateřská škola

V týdnu od 16. do 20. listopadu 2020 bude z důvodu nemoci upravena provozní doba mateřské školy. DOČASNÁ PROVOZNÍ DOBA: 7.30 – 16.30 hod Při změně jsme vycházeli z časů příchodů a odchodů dětí do MŠ. Po vyhlášení nouzového stavu a uzavření základní školy začaly děti docházet později. Snažili jsme se opatření nastavit tak, abychom Vás neomezovali.Pokud budete potřebovat v uvedeném týdnu dát dítě do MŠ dříve než v 7.30 hod, kontaktujte prosím ředitelku školy na tel. čísle: 739.285.056 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ Mgr. Jana Průšová​​​​​​​​​​​ředitelka školy

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K VÝUCE od 2. listopadu 2020 do ODVOLÁNÍ

Jan Krajč/ 4 listopadu, 2020/ Aktuální informace

Na základě vývoje epidemiologické situace, prodloužení nouzového stavu a informací z tiskové konference konané po jednání Vlády ČR v pátek 30.10.2020 pokračuje vzdělávání formou distanční výuky do odvolání.Kromě povinné účasti na distanční výuce, realizované v aplikaci Microsoft Teams, žáci vypracovávají pracovní listy, které si vyzvedávají a vyplněné odevzdávají vždy v pondělí mezi 13. – 15. hod (Případně po dohodě jiný den.) před vstupem do školy/ ve vestibulu v případě deště. V případě onemocnění či karantény žáci tyto pracovní listy předávají elektronickou cestou (e-mailem). AKTUALIZOVANÝ ROZPIS VÝUKY. Pro 1. a 2.ročník

Read More

Vážení rodiče,

Jana Průšová/ 9 října, 2020/ Aktuální informace

zdravím Vás ze školy s aktuálními informacemi. Bohužel žijeme v době, kdy už nelze skoro nic plánovat a realizovat. Ozdravný pobyt SUŠICE 2020 je opět z důvodu uzavření plaveckých bazénů zrušen. Rezervovali jsme volný termín v březnu 2021. Divadelní představení v listopadu je zrušené. Ve dnech 26.-27.10.2020 nesmí být žáci přítomni ve škole, tudíž MŠMT vyhlásilo na tyto 2 dny volno. Celkově tedy budou děti doma od pondělí 26.10 do pátku 30.10.2020. Ve výuce 1. stupně se zatím nic dalšího nemění. Tělesná výchova

Read More

Co aktuálně ve škole ano a co ne

Jana Průšová/ 2 října, 2020/ Aktuální informace

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  od 5. října 2020 platí, že součástí hudební výchovy nebude zpěv. Součástí tělesné výchovy nám na I. stupni naštěstí zůstávají pohybové sportovní aktivity. Ty realizujeme venku. Prosíme rodiče, aby měli žáci vhodné oblečení a obuv a náhradní oblečení pro případ urousání, promočení, navlhnutí apod. Děti v mateřské škole mohou zatím stále zpívat, tančit, cvičit….

Nahlédnutí do výtvarné výchovy a pracovních činností

Jan Krajč/ 14 září, 2020/ Základní škola

Ve druhém školním týdnu pracovali žáci ve výtvarné výchově s vodovými barvami. Důraz byl kladem na lehké držení štětce a jemné roztírání barev, které rozvíjejí grafomotoriku. Jemnou motoriku a vnímání prostoru žáci rozvíjeli také při trhání papíru a tvorbě 2 postav, které si hrají s míčem. Výběr hry byl zcela na dětech. V pracovních činnostech děti zjišťovali vlastnosti papíru, zlepšovali svou přesnost, dodržování pracovního postupu a logické myšlení při skládání lodiček.

OPATŘENÍ ŠKOLY VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI COVID – 19 k 10. 9. 2020

Jan Krajč/ 10 září, 2020/ Aktuální informace

Škola zůstává pro žáky otevřena! Do mateřské i základní školy mohou docházet pouze ZDRAVÉ DĚTI. V případě akutního infekčního onemocnění nemůže dítě školu navštěvovat. Pokud se onemocnění projeví až ve škole, pak škola okamžitě kontaktuje zákonné zástupce, dítě izoluje a zajistí předání dítěte zákonným zástupcům. Ti následně v případě potřeby kontaktují lékaře. Po vyléčení (zpravidla po 10 dnech) se zdravé dítě vrací do školy. Jeho nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce. Není potřeba potvrzení lékaře ani negativní výsledek testu na COVID – 19. V případě,

Read More

AKTUÁLNÍM HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V ZŠ A MŠ NADĚJKOV:

Jana Průšová/ 7 září, 2020/ Aktuální informace, Družina, Základní škola

Rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající žáky/děti nesmí vstupovat do budovy školy (neplatí pro rodiče dětí z MŠ, žáků 1.ročníků a pro případ vyřizování neodkladných záležitostí a předem domluvené konzultace). Na zahradě školy se rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající děti  zdržují pouze nezbytně nutnou dobu. Ve škole se pravidelně a intenzivně větrá. Škola dbá na zvýšenou hygienu rukou.  Pohyb žáků na chodbách během přestávek je minimalizován a upřednostňuje se pohyb venku. Žáci se ve třídách nenavštěvují. V případě příznaků respiračního onemocnění nemohou děti, žáci a zaměstnanci chodit do školy, informují učitele/

Read More