Hadimrška je kroužek kde děti mohou vyzkoušet mnoho pohybových aktivit a her. Probíhá jak venku, tak ve vnitřních prostorách sportovní místnosti u naší školy, a to vzhledem k aktuálnímu počasí. 

Aktivity jsou přizpůsobeny věku a pohybovým dovednostem žáků a obsahují prvky atletiky, gymnastiky, míčových her, tým rozvíjejících činností a obecného pohybu v přírodě. 

Důraz je kladen i na pochopení nutnosti  pravidel, vzájemné úcty ke spoluhráčům i protihráčům, respektu k výsledkům hry, ale také k dodržování bezpečnosti a principům fair play. 

Kroužek vede v rámci družiny Bc. Ján Krajč
v pondělí 13:40 – 14:40