Dramatický kroužek kde poznávají děti samy sebe i druhé. Učí se pracovat v kolektivu, vytvářet svůj názor, rozvíjet fantazii a představivost. Budeme si hodně hrát, rozvíjet řeč, pohyb i rytmus. Zapojit se může jakékoliv dítě – hrát si umí každý! Může to být hra na království, pračlověka, pohádkové bytosti, mimozemskou civilizaci…  Přes různá cvičení se dostaneme i k práci s rekvizitou a kostýmem, popřípadě maskou. Nebudeme ale spěchat na závěrečný výstup, důležitější je přirozenost a rozvoj projevu v bezpečném prostředí dramatického kroužku.

Kroužek vede BcA. Karolína Fendrychová.