Škola má dobře vybavenou keramickou dílnu. Nevedeme v tomto roce kroužek, ale děti si mohou vyzkoušet pracovat s hlínou během družiny.

Share this Page