Škola má dobře vybavenou keramickou dílnu. V roce 2022/2023 otevíráme kroužek pro mateřskou školu.

Vedoucí dílny a kroužku je

MgA. Zdeněk Ryneš
[email protected]