Používáme při výuce řadu pomůcek. Dětem je látka vysvětlována s podporou nejen učebnic, ale i modelů, pomůcek a her.

Děti vkládají na látkovou mapu kontinenty a ostrovy. Přiřazují s učitelem názvy a povídají si o místech na zemi.


Děti pracují o výpočetní technice s robotickou hračkou. Učí se ji programovat a řešit úlohy s pracovním sešitem.


Děti mají pořadač s šuplíčky. Každý je označen písmenem abecedy. Děti si do šuplíčku dávájí různé věci. Do šuplíčku B baterku, broučka, obrázek býka,….