Používáme při výuce řadu pomůcek. Dětem je látka vysvětlována s podporou nejen učebnic, ale i modelů, pomůcek a her.

Děti vkládají na látkovou mapu kontinenty a ostrovy. Přiřazují s učitelem názvy a povídají si o místech na zemi.