1. – 2. třída, třídní učitel Mgr. Jana Průšová
3. – 5. třída, třídní učitel Mgr. Tomáš Souček