ŠVP je zkratka pro školní vzdělávací program. Jedná se o zásadní dokument vytvářený školou na základě rámcového vzdělávacího programu. ŠVP podrobně rozpracovává klíčové kompetence žáka a témata výuky. Umožňuje škole vlastní rozdělení obsahu vzdělávání do předmětů či modulů.
Vydává ho ředitel školy, který ho schvaluje a zodpovídá za něj. 

Zde si můžete stáhnout a pročíst zásadní dokument, podle kterého mateřská škola v Nadějkově učí vaše krásné děti. ŠVP PV Cesta do života 9.2019 akt. 9.2020