Nový zájmový kroužek uvádí zájemce do světa, který přesahuje hranice naší rodné planety. 

Děti zde mohou v prvním roce hlouběji pochopit unikátnost planety Země, jakožto místa, kde se rozvinul vyšší stupeň života. Seznámí se s našimi nejbližšími sousedy, planetami Sluneční soustavy a nejnovějšími poznatky, které získaly výzkumné sondy.  

Dají si schůzku s hlavním zdrojem pozemského života, Sluncem, o kterém se dozví mnoho překvapivých informací. V denním pozorování si zkusí  zakreslit na papír i sluneční skvrny.  

Naučí se orientovat na noční obloze v různých ročních obdobích, zakreslí si vlastní mapy významných hvězd a souhvězdí, objeví  co jsou to tzv. meteoritické roje, které pak mohou pozorovat po setmění doma s rodiči. 

V zimním období dojde i k praktickému pozorování noční oblohy triedrem a vyhledání některých galaxií, hvězdokup a mlhovin.

Kroužek vede Mgr. Tomáš Souček.