PhDr. Ondřej Hausenblas vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor čeština a angličtina. V letech 1978-1979 pobyl na stipendijním pobytu v Ústavu pro jazyk český ČSAV (dialektologie), poté rok pracoval v Česko -slovenském rozhlase jako lektor vnitřního vzdělávání, od roku 1981 do roku 1987 jako redaktor starší české literatury v nakladatelství Československý spisovatel. V roce 1987 nastoupil jako asistent na katedru českého jazyka FF UK. Od roku 1992 pracuje zároveň v dalším profesním vzdělávání učitelů, od r. 1998 jako lektor programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V roce 1999 přešel na Katedru pedagogiky na PedF UK, v roce 2002 na Katedru české literatury PedF UK.


Jana Nováčková je česká psycholožka. Ve své práci se zabývá výchovou dětí, je spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován.

 


Dětský psycholog PhDr. Václav Mertin má 35 letou poradenskou praxi v pedagogicko-psychologické poradně. Je učitelem katedry psychologie FF UK v Praze a ve videu nám napoví, zda je dobré trestat děti.


Patří k předním a uznávaným psychologům u nás, vynikající diagnostik. 
PhDr. Jan Svoboda nyní působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie.