Vanda Pincová je naší hodnou a zkušenou učitelkou na výtvarnou výchovu.