Získali jsme certifikát Ecobat

Jan Krajč/ 6 května, 2022/ Aktuální informace

Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší,…

Zvýšení cen obědů:

Jan Krajč/ 8 dubna, 2022/ Aktuální informace

Z důvodu rostoucích cen surovin jsme museli od března zvýšit cenu obědů z původních 25,- Kč na 26,- Kč za oběd žáka 1.stupně ZŠ. Rodiče hradí pouze suroviny. Mzdy hradíme…