Uzavření mateřské školy

Jana Průšová/ 21 října, 2020/ Mateřská škola

Vážení rodiče, dovoluji si Vás informovat, že mateřská škola bude od pondělí 26.10 do 30. 10. 2020 provozních důvodů uzavřena. Tyto důvody jsou zejména malý počet přihlášených dětí a potřeba zvýšené dezinfekce prostor a vybavení, včetně čištění koberce. Současná opatření zatím mateřské školy neuzavřela a nikdo ze zaměstnanců není v tuto chvíli v karanténě.  Věřím a doufám, že děti budou moci jít v pondělí 2.11.2020 do školky. V případě změn Vás budu informovat e-mailem, na webových stránkách, případně SMS (pokud to budou změny nenadálé). Děkuji za pochopení. Přeji

Read More

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY OD 14.10.2020 DO 30. 10. 2020

Jan Krajč/ 13 října, 2020/ Aktuální informace

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností od 14.10.2020 vydává ředitelka školy následující opatření: Ve dnech 14.-23.10.2020 se budou žáci 1.-5. ročníku vzdělávat povinně distanční formou. Do pátku 16.10.2020 budou žáci pracovat na úlohách zadaných ve škole 13.10.2020. Nové úlohy budou k vyzvednutí v pondělí 19.10. od 13 do 15 hod před vstupem do školy/ ve vestibulu v případě deště. Od pondělí 19.10.2020 bude probíhat od 9.00 do 11.30 hod on-line výuka přes Skype. Kdo

Read More

Vážení rodiče,

Jana Průšová/ 9 října, 2020/ Aktuální informace

zdravím Vás ze školy s aktuálními informacemi. Bohužel žijeme v době, kdy už nelze skoro nic plánovat a realizovat. Ozdravný pobyt SUŠICE 2020 je opět z důvodu uzavření plaveckých bazénů zrušen. Rezervovali jsme volný termín v březnu 2021. Divadelní představení v listopadu je zrušené. Ve dnech 26.-27.10.2020 nesmí být žáci přítomni ve škole, tudíž MŠMT vyhlásilo na tyto 2 dny volno. Celkově tedy budou děti doma od pondělí 26.10 do pátku 30.10.2020. Ve výuce 1. stupně se zatím nic dalšího nemění. Tělesná výchova

Read More

Co aktuálně ve škole ano a co ne

Jana Průšová/ 2 října, 2020/ Aktuální informace

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích  od 5. října 2020 platí, že součástí hudební výchovy nebude zpěv. Součástí tělesné výchovy nám na I. stupni naštěstí zůstávají pohybové sportovní aktivity. Ty realizujeme venku. Prosíme rodiče, aby měli žáci vhodné oblečení a obuv a náhradní oblečení pro případ urousání, promočení, navlhnutí apod. Děti v mateřské škole mohou zatím stále zpívat, tančit, cvičit….

Nahlédnutí do výtvarné výchovy a pracovních činností

Jan Krajč/ 14 září, 2020/ Základní škola

Ve druhém školním týdnu pracovali žáci ve výtvarné výchově s vodovými barvami. Důraz byl kladem na lehké držení štětce a jemné roztírání barev, které rozvíjejí grafomotoriku. Jemnou motoriku a vnímání prostoru žáci rozvíjeli také při trhání papíru a tvorbě 2 postav, které si hrají s míčem. Výběr hry byl zcela na dětech. V pracovních činnostech děti zjišťovali vlastnosti papíru, zlepšovali svou přesnost, dodržování pracovního postupu a logické myšlení při skládání lodiček.

OPATŘENÍ ŠKOLY VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI COVID – 19 k 10. 9. 2020

Jan Krajč/ 10 září, 2020/ Aktuální informace

Škola zůstává pro žáky otevřena! Do mateřské i základní školy mohou docházet pouze ZDRAVÉ DĚTI. V případě akutního infekčního onemocnění nemůže dítě školu navštěvovat. Pokud se onemocnění projeví až ve škole, pak škola okamžitě kontaktuje zákonné zástupce, dítě izoluje a zajistí předání dítěte zákonným zástupcům. Ti následně v případě potřeby kontaktují lékaře. Po vyléčení (zpravidla po 10 dnech) se zdravé dítě vrací do školy. Jeho nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce. Není potřeba potvrzení lékaře ani negativní výsledek testu na COVID – 19. V případě,

Read More

AKTUÁLNÍM HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V ZŠ A MŠ NADĚJKOV:

Jana Průšová/ 7 září, 2020/ Aktuální informace, Družina, Základní škola

Rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající žáky/děti nesmí vstupovat do budovy školy (neplatí pro rodiče dětí z MŠ, žáků 1.ročníků a pro případ vyřizování neodkladných záležitostí a předem domluvené konzultace). Na zahradě školy se rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající děti  zdržují pouze nezbytně nutnou dobu. Ve škole se pravidelně a intenzivně větrá. Škola dbá na zvýšenou hygienu rukou.  Pohyb žáků na chodbách během přestávek je minimalizován a upřednostňuje se pohyb venku. Žáci se ve třídách nenavštěvují. V případě příznaků respiračního onemocnění nemohou děti, žáci a zaměstnanci chodit do školy, informují učitele/

Read More

Příspěvek obce Nadějkov do konce října

Jan Krajč/ 6 září, 2020/ Uncategorized

Obec Nadějkov daruje rodičům KAŽDÉHO žáka naší školy 2.000,- Kč na KAŽDÝ školní rok. Prosím, vyzvedněte si tento příspěvek na Obecním úřadu v Nadějkově u paní Chocholaté (v úřední hodinách) nejpozději do konce října.