OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY K ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY OD 14.10.2020 DO 30. 10. 2020

Jan Krajč/ 13 října, 2020/ Aktuální informace

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020, o přijetí krizových opatření s účinností od 14.10.2020 vydává ředitelka školy následující opatření: Ve dnech 14.-23.10.2020 se budou žáci 1.-5. ročníku vzdělávat povinně distanční formou. Do pátku 16.10.2020 budou žáci pracovat na úlohách zadaných ve škole 13.10.2020. Nové úlohy budou k vyzvednutí v pondělí 19.10. od 13 do 15 hod před vstupem do školy/ ve vestibulu v případě deště. Od pondělí 19.10.2020 bude probíhat od 9.00 do 11.30 hod on-line výuka přes Skype. Kdo

Read More

Nahlédnutí do výtvarné výchovy a pracovních činností

Jan Krajč/ 14 září, 2020/ Základní škola

Ve druhém školním týdnu pracovali žáci ve výtvarné výchově s vodovými barvami. Důraz byl kladem na lehké držení štětce a jemné roztírání barev, které rozvíjejí grafomotoriku. Jemnou motoriku a vnímání prostoru žáci rozvíjeli také při trhání papíru a tvorbě 2 postav, které si hrají s míčem. Výběr hry byl zcela na dětech. V pracovních činnostech děti zjišťovali vlastnosti papíru, zlepšovali svou přesnost, dodržování pracovního postupu a logické myšlení při skládání lodiček.

OPATŘENÍ ŠKOLY VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI COVID – 19 k 10. 9. 2020

Jan Krajč/ 10 září, 2020/ Aktuální informace

Škola zůstává pro žáky otevřena! Do mateřské i základní školy mohou docházet pouze ZDRAVÉ DĚTI. V případě akutního infekčního onemocnění nemůže dítě školu navštěvovat. Pokud se onemocnění projeví až ve škole, pak škola okamžitě kontaktuje zákonné zástupce, dítě izoluje a zajistí předání dítěte zákonným zástupcům. Ti následně v případě potřeby kontaktují lékaře. Po vyléčení (zpravidla po 10 dnech) se zdravé dítě vrací do školy. Jeho nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce. Není potřeba potvrzení lékaře ani negativní výsledek testu na COVID – 19. V případě,

Read More

Příspěvek obce Nadějkov do konce října

Jan Krajč/ 6 září, 2020/ Uncategorized

Obec Nadějkov daruje rodičům KAŽDÉHO žáka naší školy 2.000,- Kč na KAŽDÝ školní rok. Prosím, vyzvedněte si tento příspěvek na Obecním úřadu v Nadějkově u paní Chocholaté (v úřední hodinách) nejpozději do konce října.

Návrh plotu školy

Jan Krajč/ 11 května, 2020/ Návrhy

Používání přírodních materiálů a bezpečnost dětí patří mezi priority naší školy. Čeká nás rekonstrukce plotu. Takhle by mohl vypadat. Děkujeme za návrh panu Dvořákovi z Mozolova.