Aktuální informace k výuce od 18.11. do 20.11.2020

Admin/ 16 listopadu, 2020/ Aktuální informace

Vážení rodiče,

ne všechny níže zaslané informace vyjadřují můj osobní názor. Jde o závazné pokyny Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR, kterými se musí školy ve stavu nouze řídit a já jako ředitel je musím dodržovat a vymáhat. Pokud s některými opatřeními nesouhlasíte, obracejte se na své poslance a vládu ČR. Pokud bude stav nouze v pátek 20.11.2020 prodloužen, pak budou všechny pokyny povinně platit až do jeho ukončení. Pokud bude stav nouze ukončen, mění se v pouhá doporučení. 

 • Ve středu 18.11.2020 se k prezenční výuce vracejí pouze žáci 1. a 2. ročníků. Žáci 3.-5. ročníku s nimi nechodí do jedné třídy, tudíž zůstávají v distanční výuce.
 • Rozvrh online výuky pro 3.-5. ročník zůstává beze změny.
 • Ve středu, čtvrtek a pátek mají žáci 3. – 5. ročníku možnost individuálních konzultací s panem učitelem Mgr. Tomášem Součkem v čase od 12.30 do 13.15 hod. V tomto čase se bude vyučující věnovat pouze 1 žákovi. Rozpis žáků Vám zašlu v následujícím e-mailu.
 • Ranní družina je do 20.11.2020 zrušena. Žáci přicházejí do školy v 7.45 hod.
 • Prosím, aby si děti přinesly do školy všechny učebnice, pracovní sešity, sešity a vypracované pracovní listy.
 • Každý žák si musí přinést do školy roušky(min. 2 na dopoledne a 2 na odpolední družinu) a používat je po celou dobu ve škole, stejně jako všichni zaměstnanci školy.
 • Ve škole bude intenzivně větráno o přestávkách a v polovině každé vyučovací hodiny.
 • Část výuky bude probíhat venku. Děti budou potřebovat nepromokavou obuv a vhodné oblečení k aktivitám venku, hodit se budou i rukavice a čepice a dostatek ponožek na převlečení.
 • Do třídy si všichni žáci donesou čistý ručník, který si v pátek odnesou na vyprání domů.
 • Provoz odpolední družiny je zkrácen do 15 hod. Pokud by v tomto týdnu někdo potřeboval družinu déle, prosím ozvěte se.
 • Družina bude trávit minimálně 1 hodinu venku. Uvnitř zaměří své aktivity zejména na hry na trénování paměti, rozvoj řečových dovedností, čtení, práci s texty, porozumění čtenému a poslouchanému a dramatickou výchovu.
 • Vzhledem k pobytu venku bude možné vyzvedávat děti z družiny buď do 13.15 hod, nebo po 14.45 hod. Děkujeme za pochopení.

Podle posledních informací z MŠMT z dnešního dne existuje možnost, že se žáci 3.-5. ročníků vrátí do školy v pondělí 23.11.2020. Doufejme a věřme.

Online výuka je náročná pro všechny zúčastněné. Chápeme, že není snadné děti motivovat, zajistit jim techniku, fungující dostatečné připojení a klid na práci. Nicméně Vás o toto znovu prosím.

Je potřeba, aby děti měly při ruce učebnice, sešity, pracovní listy a psací potřeby a dodržovaly následující:

 • Povinná účast (v notýscích a žákovských knížkách musí být omluvenky za všechny dny, kdy se dítě on-line výuky od 14.10.2020 nezúčastnilo). Omlouvejte prosím děti předem, pokud víte, že se dítě nebude moci výuky zúčastnit. Nebudeme Vám pak volat a zbytečně zdržovat ostatní.
 • Žáci by měli dodržovat stejná pravidla jako při vyučování ve škole, tzn.:
  • Nejíst
  • Dodržovat pravidlo, že mluví vždy pouze jeden
  • Nehrát si při výuce s čímkoliv a soustředit se pouze na výuku, která je ve skupině omezena na 60-70 minut denně.

Tak jako vidíte a slyšíte vy nás, tak vidíme a slyšíme i my Vás. Mikrofony mají tu nevýhodu, že zachycují spoustu okolních zvuků. Někdy vzniká šum a ruch, který ruší ostatní. Proto někdy vyučující vypíná mikrofony žákům, kde nějaký hluk vzniká. Prosím, abyste dětem připomněli, ať se v takovém případě hned nepřipojují. Vyučující je buď po chvíli zase připojí nebo jim dá pokyn, ať se připojí.

Milí rodiče, děkuji za dosavadní spolupráci a přeji Vám pěknou zítřejší oslavu Dne boje za zvobodu a demokracii.

Jana Průšová