AKTUÁLNÍM HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V ZŠ A MŠ NADĚJKOV:

Jana Průšová/ 7 září, 2020/ Aktuální informace, Družina, Základní škola

  1. Rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající žáky/děti nesmí vstupovat do budovy školy (neplatí pro rodiče dětí z MŠ, žáků 1.ročníků a pro případ vyřizování neodkladných záležitostí a předem domluvené konzultace).
  2. Na zahradě školy se rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající děti  zdržují pouze nezbytně nutnou dobu.
  3. Ve škole se pravidelně a intenzivně větrá.
  4. Škola dbá na zvýšenou hygienu rukou. 
  5. Pohyb žáků na chodbách během přestávek je minimalizován a upřednostňuje se pohyb venku.
  6. Žáci se ve třídách nenavštěvují.
  7. V případě příznaků respiračního onemocnění nemohou děti, žáci a zaměstnanci chodit do školy, informují učitele/ vedení školy a domlouvají se na další individuálním postupu.
  8. Škola průběžně sleduje aktuální vývoj epidemiologické situace, pokyny MŠMT a MZd ČR. Prosíme rodiče, aby též sledovali důvěryhodné zdroje informací.