OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY k ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY od 4.1.2021 do 10. 1. 2021

Jan Krajč/ 3 ledna, 2021/ Aktuální informace, Družina, Základní škola

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020, o přijetí krizových opatření s účinností od 27.12.2020 vydává ředitelka školy následující opatření: • Žáci 1.- 2. ročníku se vzdělávají prezenčně. Platí pro ně zvýšená hygienická opatření a povinnost nosit ve škole roušku.• Zakázán je zpěv a tělesná výchova (žáci mají část výuky přesunutou ven).• Zajištěna je cirkulace vzduchu – intenzivní a efektivní větrání v polovině každé vyučovací hodiny a o každé přestávce.• Děti se známkami respiračního onemocnění nemohou chodit do školy!• Dočasně se mění provozní

Read More

Nahlédnutí do výtvarné výchovy a pracovních činností

Jan Krajč/ 14 září, 2020/ Základní škola

Ve druhém školním týdnu pracovali žáci ve výtvarné výchově s vodovými barvami. Důraz byl kladem na lehké držení štětce a jemné roztírání barev, které rozvíjejí grafomotoriku. Jemnou motoriku a vnímání prostoru žáci rozvíjeli také při trhání papíru a tvorbě 2 postav, které si hrají s míčem. Výběr hry byl zcela na dětech. V pracovních činnostech děti zjišťovali vlastnosti papíru, zlepšovali svou přesnost, dodržování pracovního postupu a logické myšlení při skládání lodiček.

AKTUÁLNÍM HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V ZŠ A MŠ NADĚJKOV:

Jana Průšová/ 7 září, 2020/ Aktuální informace, Družina, Základní škola

Rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající žáky/děti nesmí vstupovat do budovy školy (neplatí pro rodiče dětí z MŠ, žáků 1.ročníků a pro případ vyřizování neodkladných záležitostí a předem domluvené konzultace). Na zahradě školy se rodiče/zákonní zástupci/osoby vyzvedávající děti  zdržují pouze nezbytně nutnou dobu. Ve škole se pravidelně a intenzivně větrá. Škola dbá na zvýšenou hygienu rukou.  Pohyb žáků na chodbách během přestávek je minimalizován a upřednostňuje se pohyb venku. Žáci se ve třídách nenavštěvují. V případě příznaků respiračního onemocnění nemohou děti, žáci a zaměstnanci chodit do školy, informují učitele/

Read More