OPATŘENÍ ŠKOLY VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI COVID – 19 k 10. 9. 2020

Admin/ 10 září, 2020/ Aktuální informace

Škola zůstává pro žáky otevřena!

Do mateřské i základní školy mohou docházet pouze ZDRAVÉ DĚTI. V případě akutního infekčního onemocnění nemůže dítě školu navštěvovat.

Pokud se onemocnění projeví až ve škole, pak škola okamžitě kontaktuje zákonné zástupce, dítě izoluje a zajistí předání dítěte zákonným zástupcům. Ti následně v případě potřeby kontaktují lékaře. Po vyléčení (zpravidla po 10 dnech) se zdravé dítě vrací do školy. Jeho nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce. Není potřeba potvrzení lékaře ani negativní výsledek testu na COVID – 19.

V případě, že je dítě chronicky nemocné (s příznaky obdobnými jako COVID – 19), pak zákonný zástupce doručí škole potvrzení od lékaře (pediatra či specialisty) a dítě školu navštěvuje bez omezení. Při zhoršení zdravotního stavu škola kontaktuje rodiče a doporučuje konzultaci s lékařem.

DALŠÍ PRAVIDLA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

 • Maximální část výuky se přesouvá do venkovních prostor a okolní přírody.
 • Žáci nemusí dle vyjádření ministra Plagy nosit při výuce roušky.
 • Lavice jsou ve třídách rozmístěny tak, aby mezi nimi byla vzdálenost cca 1,5m.
 • Žáci i zaměstnanci školy dodržují zvýšená hygienická opatření, zaměřená zejména na hygienu rukou, rozestupy a roušky k dispozici. Všichni využívají dle potřeby dezinfekci z nainstalovaných dávkovačů.
 • Všichni žáci musí mít ve škole k dispozici 2 roušky v uzavíratelném sáčku, uložené v lavici pro případ akutního onemocnění, které se projeví až ve škole. (pozn. Škola má pro případ potřeby k dispozici jednorázové roušky.)
 • Třídy jsou pravidelně intenzivně větrány plně otevřenými okny, min. po dobu 5 minut za hodinu.
 • Strava, příbory a nápoje jsou vydávány žákům připravené na tácu, tedy bez samoobsluhy žáků.
 • Při přípravě dbají zaměstnanci zvýšených hygienických požadavků a sanitace ploch.
 • Při výdeji jídla používají zaměstnanci jednorázové rukavice a roušku.
 • Rodiče nevstupují do budovy školy. (V případě plateb, domluvených konzultací a doprovodu prvňáčků vstupují se zakrytými ústy a nosem.)

DALŠÍ PRAVIDLA PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

 • Rodiče vstupují do budovy se zakrytými ústy a nosem a minimalizují pobyt v šatně. V případě nových dětí v adaptačním období je prioritou spokojené dítě!
 • Výchovně vzdělávací činnost probíhá zejména venku.
 • Děti v mateřské škole nenosí roušku.
 • Při vstupu do MŠ je k dispozici dezinfekce v dávkovači.

PLDD – praktický lékař pro děti a dorost