Otevření školy

Admin/ 9 dubna, 2021/ Aktuální informace

Vážení rodiče,
na základě Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. dubna 2021 můžeme od 12. dubna 2021 otevřít mateřskou i základní školu za níže popsaných podmínek a splnění povinností. Každý máme na nastalou situaci, postup vlády i nařízená opatření svůj vlastní názor. Řada občanů protestuje, objevují se analýzy rozporující nařízení a následovat budou pravděpodobně i žaloby. Níže uvedené požadavky a podmínky nevytvořila naše škola. Ta pouze postupuje dle aktuálně platných rozhodnutí nadřízených orgánů a platné legislativy, neboť je to škola veřejná, státní. Změnit podmínky mohou pouze ministerstva a vláda nebo rozhodnutí soudu. Na MŠMT jsem předala podněty a výhrady rodičů i své připomínky.
Prosím, buďme rozumní a ohleduplní. Žijeme v demokratické zemi. Svoboda každého z nás končí tam, kde začíná svoboda druhého.