Vážení rodiče,

Jana Průšová/ 23 února, 2021/ Aktuální informace, Základní škola

zdravím Vás ze školy. Doba distanční výuky dětí trvá již dlouho a je pro všechny velmi náročná.

Zatím pro Vás bohužel nemám žádné nové konkrétní informace.

Jak můžete sledovat v médiích, počty nakažených stoupají, vláda se dohaduje o testování a odborníci varují před uvolňováním.

Původní a zatím neschválený návrh MŠMT byl, aby se děti z 1. stupně vrátily 6.4.2021.

S největší pravděpodobností se tak nestane. Zatím nemáme žádné informace k možnostem a způsobu testování.

Pouze velmi předběžně se ptám, zda byste s testováním svých dětí souhlasili? Prosím napište mi zcela NEZÁVAZNĚ a POUZE pro naši představu jednu z následujících variant:

  • JSEM OCHOTEN TESTOVAT SVÉ DÍTĚ DOMA
  • SOUHLASÍM S NEINVAZIVNÍM TESTOVÁNÍM SVÉHO DÍTĚTE VE ŠKOLE
  • NESOUHLASÍM S ŽÁDNÝM TESTOVÁNÍM SVÉHO DÍTĚTE

Děkuji předem za zaslání.

I nadále pokračuje distanční výuka s on-line výukou a off-line výukou v podobě samostatné práce. Prosím, podporujte své děti, tak jako dosud. S přicházejícím jarem bude část úkolů směrována do přírody a na práci v terénu.

Některé děti chodí na individuální konzultace. Prosím, pokud dítě nemůže přijít, informujte nás prostřednictvím SMS co nejdříve. Uvolněný čas využijeme pro jiného žáka.

Při vstupu do školy Vás žádám o ohleduplnost k ostatním a o používání roušky či respirátoru. Při prokázané pozitivitě na Covid – 19 na tom závisí karanténa zaměstnanců a ostatních žáků.

Děkuji za pochopení.

Až se děti vrátí do školy budeme s nimi pracovat tak, jak doporučují psychologové. Pokusíme se zmírnit škody na psychice dětí a naučit je do konce školního roku to, co půjde. V příštích letech budeme stejně jako všechny ostatní školy upravovat a přizpůsobovat učivo podmínkám, v jakých jsme se nečekaně ocitli. Rádi bychom se s Vámi setkali na třídních schůzkách, jak jen to bude možné.

Pro děti bude připraveno podle potřeby doučování 1-2x v týdnu.

Plavecký výcvik je i v tomto školním roce zrušen.

Na závěr mám na Vás prosbu. Chybí nám zástupce rodičů ve Školské radě. Prosím napište mi do mailu, koho byste za rodiče navrhovali do školské rády. Můžete to být vy sami, nebo kdokoliv z rodičů, o němž jste přesvědčeni, že by mohl pracovat pro rozvoj školy, kdo by Vás zastupoval ve školské radě a komu důvěřujete.

Školská rada se schází dle potřeby, minimálně 2x za rok.

Velmi děkuji!

Pokud máte nějaké dotazy, prosím obracejte se ohledně učiva na třídního učitele, s dalšími dotazy pak na mne.

Děkuji a přeji vše dobré

Jana Průšová