Získali jsme certifikát Ecobat

Jan Krajč/ 6 května, 2022/ Aktuální informace

Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší,…