OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY k ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY od 4.1.2021 do 10. 1. 2021

Admin/ 3 ledna, 2021/ Aktuální informace, Družina, Základní škola

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020, o přijetí krizových opatření s účinností od 27.12.2020 vydává ředitelka školy následující opatření:

• Žáci 1.- 2. ročníku se vzdělávají prezenčně. Platí pro ně zvýšená hygienická opatření a povinnost nosit ve škole roušku.
• Zakázán je zpěv a tělesná výchova (žáci mají část výuky přesunutou ven).
• Zajištěna je cirkulace vzduchu – intenzivní a efektivní větrání v polovině každé vyučovací hodiny a o každé přestávce.
• Děti se známkami respiračního onemocnění nemohou chodit do školy!
• Dočasně se mění provozní doba družiny.

    ▪ Pondělí 7.00 – 8.00 a 12.00 – 16.00
    ▪ Úterý 7.00 – 8.00 a 12.00 – 15.00
    ▪ Středa 7.00 – 8.00 a 12.00 – 16.00
    ▪ Čtvrtek 7.00 – 8.00 a 12.00 – 15.00
    ▪ Pátek 7.00 – 8.00 a 12.00 – 15.00


• Žáci 3.-5. ročníku přecházejí od 4. 1.2021 na povinnou distanční výuku. Ta bude probíhat formou on-line výuky a samostatné práce žáků.
• Všechny části distanční výuky jsou povinné. Pokud se žák nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit on-line výuky, musí mít po návratu do školy omluvenku v žákovské knížce. Uvítáme, pokud děti při plánované absenci omluvíte předem. Při nečekané absenci, nejpozději do 3 dnů podle školního řádu.
• Rozpis on-line výuky je následující:


• Od úterý 5.1.2021 budou v odpoledních hodinách (12.30 – 13.30 hod) probíhat individuální konzultace, vždy 1 žák a 1 učitel, s možnou přítomností zákonného zástupce. Třídní učitel podle první hodiny on-line výuky navrhne na odpolední poradě žáky, kteří nejvíce potřebují individuální konzultaci. Následně Vás budeme informovat o termínech, jako tomu bylo v listopadu 2020, kdy konzultace probíhaly velmi dobře.
• Ve středu 6.1.2021 od 13 do 15 hod budou před vstupem do školy, případně ve vstupní hale, k vyzvednutí pracovní listy.


• ŠKOLNÍ JÍDELNA JE V PROVOZU. Všichni žáci 3.-5. ročníku mají automaticky odhlášené obědy. POKUD MÁTE O STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁJEM, LZE SI OBĚDY ODEBRAT DO JÍDLONOSIČŮ ZA DOTOVANOU CENU.


• Mateřská škola je v provozu beze změny. Doprovod dětí minimalizuje dobu pobytu v prostorách školy, dodržuje hygienická opatření (zakrytí úst a nosu, dezinfekce rukou a vzdálenost od ostatních dospělých i dětí).

• Cizí strávníci mohou nadále jídlo odebírat s sebou.


V případě dotazů se prosím obracejte na třídní učitele případně na ředitelku školy. Sledujte prosím webové stránky školy a svém e-maily. Další informace a opatření budeme zveřejňovat a rozesílat.

Přeji nám všem, aby se děti vrátily co nejdříve do škol!
Mgr. Jana Průšová ředitelka školy