K začátku školního roku

Admin/ 28 srpna, 2021/ Aktuální informace

Vážení rodiče,

k začátku školního roku zasílám základní informace.

 • 1. školní den 1. září 2021
  • TESTOVÁNÍ
   • Prvňáčci přicházejí s rodiči na 7.45 hod. Nemáme nijak omezený počet doprovodu prvňáčků. Děti se netestují 1. den, ale až 2. září. Pro doprovod platí povinnost mít ochranu dýchacích cest (rouška/respirátor) uvnitř školy.
   • Žáci 2. – 5. ročníku se testují 1. září od 7.30 hod. Prosím o včasný příchod, aby se děti do 8.00 stihly otestovat.
  • OBĚD – všichni žáci mají v 9.30 oběd a po obědě buď odcházejí (potřebují lísteček o odchodu, půjdou-li sami), nebo mohou zůstat v družině, která je 1.9. do 13 hod.
  • DĚTI 1. DEN POTŘEBUJÍ: přezuvky, tašku na učebnice (abyste je mohli obalit) a penál

POZNÁMKA K TESTOVÁNÍ:

1. (2.) září, 6. a 9. září se budou žáci samotestovat neinvazivními antigenními testy. Ministerstvo toto screeningové testování vyhodnotí a s největší pravděpodobností tím testování prozatím skončí. Žák, který nebude testovaný musí mít ve škole po celou dobu roušku či respirátor, nesmí zpívat a na tělesnou výchovu může chodit pouze ven. Pokud nesouhlasíte s testováním ani s rouškou, kontaktujte mne, budeme to řešit individuálně.

Vzhledem k tomu, že jsou žáci spojeni na výchovy a v družině, není logické, aby testovaní žáci nosili ve škole roušku. Je však nutné, aby měli min. 1 roušku v sáčku ve třídě.

Pokud žák prodělal covid-19 před méně než 180 dny, donese lékařské potvrzení a netestuje se.

 • V následujících dnech (2.-3.9.) nás bude čekat seznamování, stanovování pravidel, vyprávění o prázdninách a společné sžívání. V týdnu od 6. 9. začneme opakovat učivo.
 • Ve čtvrtek 9. 9. nepůjde v Nadějkově elektrický proud, takže bude kuchyně mimo provoz. Budeme mít projektový den.
 • V neděli 12. 9. odjíždíme na ozdravný pobyt s plaveckým výcvikem do Sušice, jak jsem avizovala v červenci. Formulář na lékařský posudek najdete v příloze. Pokud někdo máte posudek vydaný po 17.9.2019, tak Vám stále platí a nemusíte nový zajišťovat. Kdyby někdo potřebovat vytištěný formulář, tak ho dostanou děti ve středu s dalšími dokumenty na vyplnění.
 • V příloze najdete Organizaci školního roku, kde jsou uvedeny všechny prázdniny a dny volna.
 • Rozvrhy jsou též v příloze a děti je dostanou vytištěné první den. Novinkou letošního roku je zařazení Informatiky již od 3. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně. Máme připravený velmi pěkný výukový plán a program Informatika s Emilem. Předběžně jsou uvedený i kroužky. O dalších kroužcích ještě jednáme. Uvedené termíny se mohou změnit. Pouze TESAŘÍK je již pevně daný a zůstane v uvedených časech.
 • Seznam pomůcek pro ročníky je v příloze spolu s důležitými kontakty. Pomůcky by si žáci měli přinést 2. září. Pokud nebudou mít děti hned vše, mohou si potřebné doplnit ještě v druhém týdnu.
 • Připomínám, že Obec Nadějkov opět přispívá rodičům žáka na školní potřeby a náklady spojené se vzděláváním spojené. Příspěvek bude k vyzvednutí na Obecním úřadě v Nadějkově.
 • Učitelský sbor bude ve školním roce 2021/2022 pracovat ve složení:
  • Mgr. Jana Průšová – třídní učitelka 1.a 2. ročníku
  • Mgr. Jitka Krajčová – třídní učitelka 3.,4. a 5. ročníku
  • Ing. Alena Bendová – učitelka AJ pro 1.a 2. ročník
  • Mgr. Aneta Stozsková – učitelka AJ pro 3.- 5. ročník
  • Vanda Pincová – učitelka Vv, Pč
  • Bc. Alice Kotalíková – učitelka Hv
  • Bc. Ján Krajč – učitel Informatiky a TV
  • Vychovateli školní družiny jsou: Kateřina Mikešová, Bc. Alice Kotalíková, Bc. Ján Krajč a MgA. Ivana Rynešová
  • Asistentky pedagoga jsou: Kateřina Mikešová a Bc. Alice Kotalíková
 • Vzhledem k nejisté situaci s vývojem epidemiologické situace zatím nezasílám dlouhodobý plán akcí na celý rok. Školy zatím nemají podrobnější informace k pravidlům po 10.9.2021.

O novinkách Vás budeme průběžně informovat.

Jana Průšová

Zde naleznete potřebné dokumenty: